СТАНИ АВТОР

Радио „Божия Сила“ търси духовни опитности и лични свидетелства сред своите читатели! Изпратете ни специално написани за нас и непубликувани досега текстове през формата долу, като добавите своето име и електронна поща. Одобрените от редактор на сайта материали ще публикуваме на сайта.